Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Własne Mieszkanie”  w Błoniu ul. Traugutta 1 a , 05-870 Błonie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu  na wykonanie w roku 2024 robót:

Przetarg nieograniczony -Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kilińskiego 1 i Kilińskiego 3

2024.03 Ogłoszenie wymiana wod-kan

2024.03 SIWZ wymiana wod-kan 


Przetarg nieograniczony – Remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w budynkach w Błoniu przy ul. Armii Krajowej 2 i Poniatowskiego 6

2024.02 SIWZ Remont pokrycia dachowego

2024.02 Ogłoszenie – przetarg – pokrycie dachowe

2024.02 Odpowiedź na zapytanie Oferenta 


Zapytanie ofertowe – Okresowa kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach osiedla Wschód i Traugutta w Błoniu

2024.01 Okresowa kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych 


Przetarg nieograniczony – Malowanie klatek schodowych na wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Błoniu

Ogłoszenie przetarg malowanie klatek 2024

SIWZ – Specyfikacja przetarg malowanie klatek 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Własne Mieszkanie”  w Błoniu ul. Traugutta 1 a , 05-870 Błonie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu  na wykonanie w roku 2023 robót:

Przetarg nieograniczony – Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Błoniu

2023.10 ogłoszenie przetarg utrzymanie czystości w budynkach


Przetarg nieograniczony – Wymiana i legalizacja ciepłomierzy zlokalizowanych w instalacji centralnego ogrzewania w węzłach cieplnych w budynkach osiedla Wschód i Traugutta w Błoniu

2023.10 ogłoszenie przetarg wymiana i legalizacja ciepłomierzy


Przetarg nieograniczony – Wymiana i legalizacja ciepłomierzy zlokalizowanych w instalacji centralnego ogrzewania w węzłach cieplnych w budynkach osiedla Wschód i Traugutta w Błoniu

2023.09 ogłoszenie przetarg wymiana i legalizacja ciepłomierzy


Zapytanie o cenę – remont kostki brukowej Nowakowskiego 6

2023.08 zapytanie o cenę remont kostki Nowakowskiego 6


Zapytanie o cenę – czyszczenie elewacji Nowakowskiego 6, Kilińskiego 3, Poniatowskiego 2

2023.08 czyszczenie elewacji Nowakowskiego 6, Kilińskiego 3, Poniatowskiego 2


Zapytanie ofertowe – Przeglądy techniczne 2023

2023.08 zapytanie ofertowe PRZEGLĄDY TECHNICZNE


Zapytanie o cenę- remont kostki i czyszczenie elewacji Nowakowskiego 6

2023.06.12 zapytanie o cenę remont kostki i czyszczenie elewacji Nowakowskiego 6


Zapytanie o cenę – wymiana lamp na klatkach schodowych Sienkiewicza 8 i Poniatowskiego 6.

2023.04 zapytanie o cenę wymiana lamp Sienkiewicza 8 i Nowakowskiego 6

Remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w budynkach w Błoniu przy ul. Sienkiewicza 8 i Poniatowskiego 10. Ofertę należy złożyć w Biurze Spółdzielni do dnia 13.04.2023 do godz. 11.00

2023.04 SIWZ remont dachów Sienkiewicza 8 i Poniatowskiego 10


Malowanie klatek schodowych w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Błoniu. Ofertę należy złożyć w Biurze Spółdzielni do dnia 13.03.2023 do godz. 14.00

2023.02 SIWZ Malowanie klatek schodowych 2023


Modernizacja węzłów c.o. w budynkach osiedla Traugutta w Błoniu. Ofertę należy złożyć w Biurze Spółdzielni lub na adres mailowy do dnia 15.01.2023

2022.01 MODERNIZACJA WĘZŁÓW C.O. OS. TRAUGUTTA


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Własne Mieszkanie”  w Błoniu ul. Traugutta 1 a , 05-870 Błonie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu  na wykonanie w roku 2022 robót:


Remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w budynkach w Błoniu przy ul. 3 maja 14 i 3 maja 16. Ofertę należy złożyć w Biurze Spółdzielni do dnia 16.08.2022 do godz. 11.00

2022.07 SIWZ remont dachów 3 maja 14 i 16


Malowanie klatek schodowych w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Błoniu. Ofertę należy złożyć w Biurze Spółdzielni do dnia 27.06.2022 do godz. 11.00

2022.06.13 SIWZ malowanie klatek Błonie


Remont pokrycia dachowego w budynku w Błoniu przy ul. Wyszyńskiego 20. Ofertę należy złożyć w Biurze Spółdzielni lub na adres mailowy smblonie@smblonie.pl do dnia 08.09.2022 do godz. 11.00

2022.08 SIWZ remont dachu Wyszyńskiego 20