Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Rada Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCY

Piotr Ziarek

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO

Ryszard Piwowarski

SEKRETARZ

Grażyna Jankowska

 

KOMISJA REWIZYJNA

Elżbieta Gręda – Przewodniczący komisji

Marzena Stolarska

Elżbieta Zielińska

KOMISJA GZM

Marcin Michalik – Przewodniczący komisji

Teresa Młynarczyk

Sylwester Freda

KOMISJA SAMORZĄDOWA

Piotr Ziarek – Przewodniczący komisji

Ryszard Piwowarski

Piotr Nowakowski