Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Druki do pobrania

Informujemy, że przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

W celu poprawnego wyświetlania formularzy interaktywnych zalecamy zainstalowanie darmowej aplikacji do przeglądania plików PDF – Adobe Reader. Jeśli wystąpią problemy z otwieraniem lub wyświetlaniem dokumentów, to plik należy zapisać na dysku i otworzyć go lokalnie za pomocą programu Adobe Reader.

Wnioski, pełnomocnictwa i oświadczenia do pobrania

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH – zmiana adresu korespondencji lub zgoda na adres mailowy

PEŁNOMOCNICTWO do odbioru danych do logowania do konta indywidualnego

Dokumenty / oświadczenia

Deklaracja przystąpienia do spółdzielni

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja korzystania z anteny zbiorczej

Prawo Spółdzielcze

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA z dnia 24 grudnia 1994r. o własności lokali

USTAWA z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Statut Spółdzielni

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Własne Mieszkanie” w Błonie

Regulaminy Spółdzielni

Regulamin Rad Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Własne Mieszkanie” w Błonie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin zasad  zwrotu 50% wartości za wymianę okien

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Klauzura informacyjna dla pracownika spółdzielni (RODO)

Polityka bezpieczeństwa informacji

Regulamin komisji rewizyjnej rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin komisji samorządowej rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin windykacji należności spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin udostępniania dokumentów spółdzielni mieszkaniowej