Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Nasza historia

9 lipca 1958 r. odbyło się założycielskie zebranie przyszłych członków Spółdzielni:

Skład pierwszego Zarządu Spółdzielni:

 • Mieczysław Wandzel
 • Edward Zdziech
 • Danuta Karasek

Do zasobów Spółdzielni odkupiono od władz miasta blok Nr 8 przy ul.Narutowicza 13. Uzyskano lokalizację pod budowę bloków przy ul.Narutowicza 11 i 5a.

Do pierwszej Rady Nadzorczej wybrano:

 • Sabina Gąsińska
 • Henryk Kordys
 • Roman Lubański
 • Jan Łukasiewicz
 • Tadeusz Jakubowski
 • Jan Stelągowski
 • Jerzy Szczepański
Okresy realizacji inwestycji:
 • 1958 - 1963oddano do eksploatacji bloki 9, 21, 22 - łącznie 83 mieszkania (z blokiem Nr 8). Adaptacja pomieszczeń pod biuro Spółdzielni w bloku 9 przy ul.Narutowicza 11 (1962 r.).
 • 1964 - 1968intensywny rozwój budownictwa spółdzielczego w Błoniu. Podpisano umowy patronackie z Zakładami Mechaniki Precyzyjnej "Mera-Błonie" na 80 mieszkań dla pracowników tego zakładu oraz na 20 mieszkań z Fabryką Kabli w Ożarowie. Na koniec 1965 r. lista członków Spółdzielni obejmuje 490 osób. W tym okresie oddano do użytku 9 bloków z łączną ilością 445 mieszkań.
 • 1969 - 1973oddano do użytku 9 budynków z 311 mieszkaniami, lokale pod biuro Spółdzielni, osiedlową świetlicę, aptekę dla Błonia oraz 2 bloki z 30 mieszkaniami dla Leszna. Przekazano kotłownię dla Spółdzielni (1973). Planuje się budowę Osiedla Wschód.
 • 1974 - 1978oddano do eksploatacji 11 bloków z 504 mieszkaniami (w tym blok Nr 5 na Osiedlu Wschód) oraz Pawilon Handlowy (bud.33). Na 29.07.1975 r. Spółdzielnia posiada 1717 członków oraz 753 oczekujących na przyjęcie.
 • 1979 - 1983Nie zrealizowano zaplanowanej budowy 5 bloków na Osiedlu Wschód. Zahamowanie budownictwa w Błoniu spowodowały opóźnienia w przygotowaniu terenów (wykupienie działek, uzbrojenie) oraz w budowie oczyszczalni ścieków. Modernizacja kotłowni dla Osiedla Wschód. Budowa garaży dla członków Spółdzielni oraz zaplecza technicznego.
 • 1984 - 1988oddano do użytku 5 bloków z 119 mieszkaniami.
 • 1989 - 1999oddano do eksploatacji 4 bloki z 133 mieszkaniami. Zmodernizowano i oddano do użytku kotłownię Nr 3 (1991). W 1999 roku oddano do eksploatacji budynek Nr 31 przy ul.Wyszyńskiego 20.

Legitymacja "Złota Odznaka" Pana Edwarda Zdziecha - jednego z założycieli, Prezesa Spółdzielni w latach 1961 - 79

legitymacja

Blok 69 - Poznańska 6 w budowie (1969 r.)

Czyn społeczny przy Poniatowskiego 10 - 1976 r.

Początek budowy bloku Nr 31 przy ul.Wyszyńskiego 20

Blok Nr 31 obecnie

Zarząd Spółdzielni - skład od 1998 r.
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Feliks Buchcar 01.01.1998 04.06.1998
Członek Zarządu Urszula Kucharska 01.01.1998 20.04.1998
Członek Zarządu Jan Auguścik 01.01.1998 11.08.1998
Prezes Zarządu Lech Sienkiewicz 01.08.1998 31.12.1998
Członek Zarządu Irena Bilecka 11.05.1998 31.12.1998
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Lech Sienkiewicz 01.01.1999 31.12.1999
Członek Zarządu Irena Bilecka 01.01.1999 31.12.1999
Członek Zarządu Jerzy Kurpiewski 15.01.1999 31.12.1999
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Lech Sienkiewicz 01.01.2000 21.06.2000
Członek Zarządu Irena Bilecka 01.01.2000 21.06.2000
Członek Zarządu Jerzy Kurpiewski 15.01.2000 21.06.2000
Członek Zarządu Wojciech Mańkowski 26.06.2000 20.09.2000
Członek Zarządu Jerzy Kurpiewski 26.06.2000 31.08.2000
Członek Zarządu Wojciech Mańkowski 21.09.2000 31.10.2000
Członek Zarządu Zofia Jopkiewicz 21.09.2000 31.10.2000
Prezes Zarządu Andrzej Płaza 02.11.2000 31.12.2000
Członek Zarządu Wojciech Mańkowski 02.11.2000 31.12.2000
Członek Zarządu Zofia Jopkiewicz 02.11.2000 31.12.2000
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Andrzej Płaza 01.01.2001 02.06.2001
Członek Zarządu Zofia Jopkiewicz 01.01.2001 02.06.2001
Członek Zarządu Wojciech Mańkowski 01.01.2001 31.03.2001
Prezes Zarządu Andrzej Płaza 01.01.2001 02.06.2001
Członek Zarządu Zofia Jopkiewicz 01.01.2001 02.06.2001
Członek Zarządu Jan Auguścik 14.05.2001 11.06.2001
Członek Zarządu I. Roman Wirowski 11.06.2001 21.12.2001
Członek Zarządu Sławomir Zawadzki 11.06.2001 29.11.2001
Członek Zarządu Stanisław Kurpios 09.07.2001 31.08.2001
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 01.12.2001 31.12.2001
Członek Zarządu Jadwiga Kępczyńska-Mitka 10.12.2001 31.12.2001
Członek Zarządu I. Roman Wirowski 11.06.2001 21.12.2001
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 01.01.2002 30.06.2002
Członek Zarządu Jadwiga Kępczyńska Mitka 01.01.2002 30.06.2002
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 01.07.2002 15.10.2002
Członek Zarządu Jadwiga Kępczyńska Mitka 01.07.2002 15.10.2002
Członek Zarządu Teodozy Janik 01.07.2002 15.10.2002
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 15.10.2002 31.12.2002
Członek Zarządu Jan Auguścik 15.10.2002 31.12.2002
Członek Zarządu Teodozy Janik 15.11.2002 31.12.2002
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 01.01.2003 26.04.2003
Członek Zarządu Jan Auguścik 01.01.2003 26.04.2003
Członek Zarządu Teodozy Janik 01.01.2003 26.04.2003
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 27.04.2003 31.12.2003
Członek Zarządu Teodozy Janik 27.04.2003 31.12.2003
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 01.01.2004 30.06.2004
Członek Zarządu Jadwiga Dobrańska 03.02.2004 30.06.2004
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 01.07.2004 31.12.2004
Członek Zarządu Włodzimierz Sawicki 06.07.2004 31.12.2004
Członek Zarządu Jerzy Bezpałko 06.07.2004 31.12.2004
Stanowisko Imię i nazwisko data od data do
Prezes Zarządu Waldemar Pawlikowski 01.01.2005 30.09.2021
Członek Zarządu Jerzy Bezpałko 01.01.2005 31.10.2021

Aktualnie nasza Spółdzielnia, to:

1728
członków
1595
lokali
42 budynki
71496
m2 powierzchni mieszkalnej
2084
m2 powierzchni użytkowej
(usługi, garaże, lokale własne spółdzielni)
Telefon 22 7253545
Email smblonie@home.pl
Biuro ul. Traugutta 1a, 05-870 Błonie