Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Zasoby

Osiedle Traugutta

48 klatek
659 lokali
Sumaryczna powierzchnia mieszkalna 28.476,65 m2

Osiedle Wschód

66 klatek
936 lokali
Sumaryczna powierzchnia mieszkalna 43.460,00 m2