Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

os. Wschód/Piłsudskiego 6 – blok numer 3

Ilość lokali 75
Ilość kondygnacji 5
Ilość klatek 6
Powierzchnia mieszkaniowa 3210,65
Rok budowy 1975

Planowana kolorystyka