Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

os. Wschód/Piłsudskiego 8 – blok numer 2

Ilość lokali 60
Ilość kondygnacji 5
Ilość klatek 5
Powierzchnia mieszkaniowa 2483,00
Rok budowy 1975

Aktualna kolorystyka