Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

os. Wschód/Piłsudskiego 5 – blok numer 16

Ilość lokali 30
Ilość kondygnacji 5
Ilość klatek 3
Powierzchnia mieszkaniowa 1731,10
Rok budowy 1986

Aktualna kolorystyka