Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

os. Wschód/Nowa 1 – blok numer 1

Ilość lokali 64
Ilość kondygnacji 4
Ilość klatek 2
Powierzchnia mieszkaniowa 1756,16
Rok budowy 1976

Aktualna kolorystyka