Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

os. Wschód/Piłsudskiego 3 – blok numer 17

Ilość lokali 30
Ilość kondygnacji 5
Ilość klatek 3
Powierzchnia mieszkaniowa 1609,20
Rok budowy 1988

Planowana kolorystyka