Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Własne Mieszkanie" w Błoniu

Zasady bezpieczeństwa podczas pandemii SARS-Cov-2

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) spowodowanym bezpośrednimi kontaktami osób.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie prosi o ograniczanie kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości, załatwianie spraw odbywało się drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz telefonicznie.

Na terenie spółdzielni obowiązuje zasłanianie nosa i ust.